Політика конфіденційності

1. Загальні положенняСайт https://kvintoplus.com.ua/ (далі – Сайт) є власністю ТЗОВ «КВІНТО-ПЛЮС». Управління Сайтом здійснюється ТЗОВ «КВІНТО-ПЛЮС», код згідно ЄДРПОУ 31897102, що є юридичною особою, зареєстрованою і діє відповідно до вимог законодавства України (далі – Товариство). Даний Договір діє для веб-сайту https://kvintoplus.com.ua/ і укладається між Користувачем Сайту і Товариством («Сторони» Договору) та регулює Політику Конфіденційності Сайту Товариства. Користувачем сайту є особа, що здійснила вхід на сайт https://kvintoplus.com.ua/.2. Предмет договоруЦим Договором встановлюється порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття Персональних даних Користувача та іншої інформації, яку отримує Товариство від Користувачів Сайту та у зв’язку з входом Користувача на Сайт.До початку використання Сайту, Користувач повинен уважно ознайомитися з цим Договором і висловити свою повну згоду з її умовами. Підтвердженням повної Згоди із зазначеним Договором, його укладенням між Сторонами, є використання Користувачем Сайту.Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не згоден з умовами Договору або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати договори даного виду.Користувач здійснюючи будь-які дії в рамках Сайту, та/або, використовуючи будь-яку частину Сайту, надає свою однозначну згоду з умовами цього Договору та надає Товариству право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача на умовах цього Договору. Якщо Користувач не погоджується з Політикою Конфіденційності у цьому Договорі – то Користувач повинен залишити цей Сайт.3. Збір інформаціїПерсональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про Користувача, котрий ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований. Користувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для цілей реєстрації на Сайті з метою зворотного зв’язку .Товариство може зберігати інформацію про з'єднання, трафік, дату та час тривалості роботи Користувача на Сайті.Персональні дані Користувача використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України "Про захист персональних даних", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телекомунікації", "Про підприємництво", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", НД ТЗІ 2.5-010-03 "Вимоги до захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу", іншого чинного законодавства України.При роботі Сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск.Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови використання Сайту відвідувачами, їх пристроями.За допомогою системи Google Analytics може бути зібрана статистика про відвідування Сайту, так як сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів та країни походження Користувачів, а також адреси веб-сайтів, що були відвідані до та після Сайту, тощо.Жодна з цих дій не пов’язана з Користувачем особисто та вимірюється тільки у сукупності.Автоматично збирається і зберігається наступна інформація: ● доменне ім’я; ● IP-адреса, за допомогою якої ви заходите на Сайт; ● вид браузера та операційної системи; ● дата і час відвідування Сайту; ● переглянуті сторінки; ● якщо Ви перейшли на Сайт по посиланню з іншого сайту – адреса цього сайту.Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою і активність Користувача в мережі Інтернет на Сайті захищені відповідно до законодавства.Користувач Сайту не має права поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу Товариства. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на Сайт. Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях для розміщення на сторінках Користувача, у блогах, соціальних мережах, тощо. При роботі з сайтом Користувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту. Даний Договір не регулює і Товариство не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Користувача і будь-якої іншої інформації третім особам, що не перебувають у власності або під управлінням Товариства, і фізичними особами, які не є працівниками Товариства, навіть якщо Користувач одержав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Сайту або розсилки. Конфіденційною в розумінні Договору є тільки інформація, яка зберігається в базі даних Сайту в зашифрованому стані і доступна тільки Товариству.Користувач визнає, що в разі його нехтування безпекою і захистом його Персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Персональних даних, інших даних Користувача. Товариство не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.4. Зберігання інформаціїТовариство вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання і обробки даних і заходів безпеки, всі дані, які Товариство збирає, зберігаються на одному або декількох захищених серверах баз даних і не можуть бути доступні з-за меж нашої корпоративної мережі.Товариство надає доступ до персональних даних та інформації тільки тим співробітникам, підрядникам Товариства, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від імені Товариства. Користувач має права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». У разі виникнення питань, побажань, скарг, щодо інформації, яку Користувач надає, будь ласка, звертайтесь за електронною адресою: au.moc.sulpotnivk%40ofni5. Використання, надання інформаціїТовариство не передає персональні дані та іншу інформацію третім особам, за винятком випадків передбачених нижче та випадків передбачених чинним законодавством. Також, розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом.Товариство у межах, які дозволяє закон, має право надавати будь-яку інформацію про Користувача без його згоди, у випадках передбачених законодавством, на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу, згідно з чинним законодавством України. 6. Зміна політики конфіденційності Користувач, користуючись Сайтом, прийняв умови Договору, враховує та згоден з тим, що дана Політика Конфіденційності може час від часу змінюватися. Зміни, що вносяться до Політики Конфіденційності, публікуються на цій сторінці Сайту. У окремих випадках ми залишаємо за собою право публікувати окремі примітки про конфіденційність для певних програм.7. Додаткові умови Товариство не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього Договору, інструкцій про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.У разі, якщо будь-яке положення Договору, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, які не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.Договір та політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту початку використання ним Сайту, в тому числі, розміщення оголошення, і діє до тих пір, поки на Сайті зберігається будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, персональні дані.Термін і територія дії Договору, в тому числі строк зберігання персональних даних Користувача, не обмежені.